Osastot

Hälytysosasto

Hälytysosaston tehtävänä on vastata Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisiin hälytyksiin. Hälytysosasto harjoittelee viikoittain.

Nuoriso-osasto

Nuoriso-osasto koostuu iältään 10-17-vuotiaista nuorista. Nuoret harjoittelevat laajasti erilaisia palokuntalaistaitoja ikä ja taitotason mukaan. Mm. Alkusammutusta, ensiapua, sammutustaitoja, kaluston käsittelyä ja tärkeitä kansalaistaitoja.

Naisosasto

Palokunnassamme toimii kaksi naisosastoa, ruotsin- ja suomenkielinen ryhmä. Naisosasto tekee yhteistyötä palokunnalla palokunnan ja nuoriso-osaston hyväksi muun muassa erilaisten tilaisuuksien kahvitus ja toimihenkilötehtävät palokuntanuorten koulutusleireillä.

Veteraaniosasto

Veteraaniosaston tarkoituksena on ylläpitää palokuntatoiminnan perinteitä ja tarjota aiemmin aktiivisesti sammutustoiminnassa mukana olleille, nyt jo ikääntyneille mahdollisuus yhteiseen palokuntaharrastukseen.